Giderek yaygınlaşan bir diğer yöntem ise deri yüzeyi analizi. İnsan derisinin görsellerini kulanıyor.

Bu görselleri dijital fotoğraflardan ve taranmış resimlerden albiliyor. Her insanın derisinde görünen kendine mahsus çizgiler, desenler, noktaları matematiksel olarak modelliyor.

 

Yüzey özellik analizi, yüz tanıma ile hemen hemen aynı ilkeleri kullanıyor. Derinin bir kısmından fotoğraf alınıyor, buna “skinprint”-“deri deseni” deniyor. Deriden alınan bir parçalık fotoğraf küçük küçük bloklara bölündükten sonra bu algoritmalarla analiz ediyor. Matematiksel olarak modelleniyor. Ölçülebilir uzay ve matematik olarak saklanıyor. Sistem tüm çizgi, gözenek ve deri yüzeyinin fotoğrafını tanıyor. Böylece tek yumurta ikizlerini bile ayırt edebiliyor. Ki bu henüz yüz tanımlama sistemlerinin tek başına başaramadığı bir şey.

 

Testler gösteriyor ki bir yüz tanıma sistemine deri özellik analizi eklediğimizde sistemin başarısı %20-25 oranında artıyor.

 

Author Since: Jul 28, 2018

Related Post